دانلود مقالات علمی - آموزشی

 


کتاب "سندروم ذهنیت تجاری" ترجمه دکتراحدخوشرو (مدیر عامل شرکت)
Thumbnail

 اندازه فايل 396 K
دانلودها 3
تاريخ س 03/11/1400 @ 02:21
صاحب امتياز روابط عمومی
ايميل info@asiaco.ir
    دانلود فایل

مجموعه مقالات علمی-آموزشی سنگهای سنباده (به قلم عضو هیئت مدیره)-سری دوم
Thumbnail

 اندازه فايل 587 K
دانلودها 100
تاريخ د 12/26/1398 @ 11:07
صاحب امتياز روابط عمومی
ايميل info@asiaco.ir
    دانلود فایل

مجموعه مقالات علمی-آموزشی سنگهای سنباده (به قلم عضو هیئت مدیره)-سری اول
Thumbnail

 اندازه فايل 624 K
دانلودها 93
تاريخ د 12/26/1398 @ 11:06
صاحب امتياز روابط عمومی
ايميل info@asiaco.ir
    دانلود فایل

کتاب "مبانی مواد مرکب" ترجمه دکترعمران خوشرو( عضو هیئت مدیره شرکت)
Thumbnail

دانلود فصل اول کتاباندازه فايل 257 K
دانلودها 67
تاريخ د 12/26/1398 @ 11:06
صاحب امتياز روابط عمومی
ايميل info@asiaco.ir
    دانلود فایل

کتاب "فناوری ساخت مواد مرکب" تألیف دکترعمران خوشرو (عضو هیئت مدیره شرکت)
Thumbnail

دانلود فصل اول کتاباندازه فايل 555 K
دانلودها 86
تاريخ د 12/26/1398 @ 11:06
صاحب امتياز روابط عمومی
ايميل info@asiaco.ir
    دانلود فایل

< قبلي  1 از 1  بعدي >